Loading

Recyklingu metali żelaznych i nieżelaznych

Aluminium , miedź, mosiądz, cynk, ...

Witamy Mayers Metals

Mayers Metals jest firmą rodzinną prowadzącą działalność w zakresie odzysku i recyklingu metali żelaznych i nieżelaznych.

Firma utworzona w 1960 r. przez Josepha Mayersa została w 1962 r. przejęta przez jego wspólnika, Huberta Klincka.

Od tego czasu firma rozwijała się poprzez pracę trzech pokoleń, świadcząc usługi recyklingu w samym centrum Brukseli.

Mayers Metals odbiera wszelkie odpady metalowe pochodzące z przemysłu, robót rozbiórkowych czy od osób prywatnych.

Jako że nasza działalność polega na odzysku metali, sortujemy je i oddajemy do pobliskich zakładów przetwórczych, odlewni i hut.

Prowadzimy naszą działalność w pełnej zgodności z wytycznymi i dyrektywami w zakresie ochrony środowiska oraz z poszanowaniem wymogów ekologicznych i społecznych.

Nasze bramy do wykrywania materiałów promieniotwórczych zapewniają wszystkim - pracownikom i klientom - w pełni bezpieczne poruszanie się w naszych obiektach.

Firma Mayers Metals jest zaangażowana w ciągłą poprawę kwestii dotyczących ochrony środowiska w swojej działalności i w stosowanych procesach technologicznych.

Kluczowe fakty


4000

Ton stali / rok


600

Ton aluminium / rok


600

Ton miedź / rok